Giải pháp quản lý kênh phân phối và bán hàng

Nền tảng phân phối DMS
Cung cấp thông tin và chuẩn hóa quy trình bán hàng cho Sales

Doanh nghiệp quản lý Nhà Phân Phối

 • Tạo ra mối quan hệ win – win giữa công ty và nhà phân phối. Giúp nhà phân phối có doanh thu cao hơn và năng suất tốt hơn.
 • Quản lý sản phẩm, khách hàng, tồn kho từ một giải pháp đồng bộ, thống nhất.
 • Quản lý đơn hàng, trả thưởng linh hoạt, giải quyết khiếu nại dễ dàng, kiểm tra công nợ khách hàng.

Tăng cao hiệu quả bán hàng cho nhân viên Sale

 • Chuẩn bị mọi dữ liệu cần thiết, giúp đội sale chiến thắng tại điểm bán.
 • Tối ưu hoá tuyến đường đi bán hàng.
 • Xem lịch sử bán hàng của cửa hàng.
 • Đơn hàng đề nghị.
 • Báo cáo bán hàng real time trên SFA (Sales Force Automation).
Quản lý nhân viên Sales ngoài thị trường
Quản lý chặt chẽ hoạt động và chương trình bán hàng

Báo cáo realtime

 • Báo cáo realtime chi tiết về tình hình bán hàng theo từng cửa hàng, theo nhân viên bán hàng.
 • Chỉnh sửa báo cáo theo nhu cầu kinh doanh của doanh nghiệp, “data-driven” giúp dự báo số bán, tồn kho.

Chương trình khuyến mãi đa dạng, linh động

 • Tạo, giám sát, chỉnh sửa chương trình khuyến mãi linh động. 
 • Áp dụng cho kênh bán hàng, nhóm bán hàng, khu vực địa lý, nhóm khách hàng cụ thể.
 • Kết hợp nhiều điều kiện mua/trả thưởng linh hoạt: số lượng, tiền, hàng, giảm giá.
Giải phóng 80% công việc quản lý Kênh phân phối
Liên hệ với chúng tôi