Giải pháp quản lý kênh phân phối và bán hàng

Nền tảng phân phối DMS
Quản lý nhân viên Sales ngoài thị trường

Quản lý nhân viên Sales ngoài thị trường

 • Quản lý Sales trên GPS: Nắm bắt được vị trí – thời gian – lộ trình di chuyển của từng nhân viên trong quá trình đi thị trường, chăm sóc điểm bán.
 • Quản lý tuyến bán hàng: Hỗ trợ phân chia tuyến bán hàng theo cả Tuyến không giới hạn và Tuyến thử. Tự động đẩy tuyến bán hàng vào thiết bị bán hàng của Sales.
 • Quản lý hoạt động bán hàng: Cập nhật đơn hàng, thông tin tồn kho, hình ảnh trưng bày sản phẩm của từng điểm bán mà Sales gửi về khi đi thị trường.
 • Quản lý chỉ tiêu KPIs: Thiết lập đa dạng các loại chỉ tiêu cho mảng phân phối: Doanh số, đơn hàng, đơn hàng tối thiểu, viếng thăm, Khách hàng mới, SKU, KPI sản phẩm trọng tâm,…

Cung cấp thông tin và chuẩn hóa quy trình bán hàng cho Sales

 • Cung cấp thông tin doanh nghiệp: Nhân viên Sales có thể tra cứu thông tin sản phẩm, chương trình khuyến mãi, tồn kho, tuyến bán hàng,… trên app MobiWork DMS.
 • Mở mới điểm bán: Dễ dàng phát triển các đại lý mới trong quá trình đi thị trường. Điểm bán tự động được thêm vào tuyến bán hàng của nhân viên Sales phụ trách.
 • Chuẩn hóa quy trình chăm sóc khách hàng: Thiết lập quy trình 5 bước – 7 bước viếng thăm như Khai báo vị trí – Kiểm tồn – Chụp ảnh trưng bày – Ghi nhận vấn đề – Đặt hàng.
 • Đặt hàng dễ dàng: Lên đơn hàng nội tuyến – ngoại tuyến khi đi thị trường. Áp dụng nhanh chóng các chương tình khuyến mãi, chiết khấu với mỗi đơn hàng đủ điều kiện.
 • Hệ thống báo cáo cá nhân: Theo dõi hiệu quả công việc trong ứng dụng di động: Tiến độ thực hiện KPIs, bảng chấm công, điểm bán phát sinh đơn hàng, điểm bán chưa chăm sóc,… 
Cung cấp thông tin và chuẩn hóa quy trình bán hàng cho Sales
Quản lý chặt chẽ hoạt động và chương trình bán hàng

Quản lý chặt chẽ hoạt động và chương trình bán hàng

 • Quản lý mua hàng – Sell in: Quản lý hàng hóa từ Nhà cung cấp đến Nhà phân phối hoặc đến các đại lý cấp 1.
 • Quản lý bán hàng – Sell out: Quản lý hàng hóa từ Nhà phân phối, Đại lý cấp 1 đến các điểm bán, đại lý cấp 2,…
 • Quản lý hàng tồn kho: Quản lý kho công ty, kho Nhà phân phối, kho đại lý.
 • Quản lý chương tình khuyến mãi: Hỗ trợ 3 hình thức khuyến mãi và 9 option đi kèm trong mỗi hình thức, Setup khuyến mãi theo từng vùng, khu vực hoặc cho từng khách hàng.

Lãnh đạo doanh nghiệp

 • Dễ dàng quản lý hoạt động Sell in và Sell out trên kênh phân phối
 • Theo dõi thị phần, độ bao phủ sản phẩm, điểm bán của doanh nghiệp.
 • Tối ưu hóa việc phân bổ đội ngũ Sales tại từng lãnh thổ bán hàng.

Cấp quản lý SS – ASM – RSM

 • Đánh giá năng lực làm việc của từng nhân viên Sales trong đội.
 • Phân bố nhân sự với từng khu vực bán hàng hợp lý.
 • Tối đa hóa năng lực bán hàng của từng nhân viên.

Nhà phân phối/Đại lý cấp 1

 • Dễ dàng đặt hàng lên nhà sản xuất khi sử dụng MobiWork DMS.
 • Quản lý xuất nhập tồn sản phẩm bán và tồn sản phẩm khuyến mãi.
 • Nhanh chóng thiết lập các chương trình trả thưởng.

Nhân viên Sales thị trường

 • x2 số lượng đại lý được chăm sóc mỗi ngày.
 • Lên kế hoạch công việc phù hợp với tiêu chí bán hàng.
 • Chủ động theo dõi hiệu quả công việc của bản thân.

Giải phóng 80% công việc quản lý Kênh phân phối

Giải phóng 80% công việc quản lý Kênh phân phối
Liên hệ với chúng tôi