CHÍNH SÁCH BẢO VỆ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

FINVIET luôn tôn trọng và cam kết sẽ bảo mật dữ liệu cá nhân của Bạn theo quy định của pháp luật. Do vậy, FINVIET xây dựng Chính sách Bảo vệ dữ liệu cá nhân (“Chính sách”) này để Bạn hiểu rõ hơn về mục đích, phạm vi thông tin mà FINVIET xử lý, các biện pháp FINVIET áp dụng để bảo vệ thông tin và quyền của Bạn đối với các hoạt động này.
Chính sách này được FINVIET công bố và thông báo công khai trên các Nền Tảng của FINVIET, và được áp dụng theo quy định pháp luật Việt Nam. Khi sử dụng bất kỳ sản phẩm, dịch vụ, tiện ích và/ hoặc xác lập bất kỳ giao dịch, quan hệ nào với FINVIET trên các Nền Tảng; Bạn đọc, hiểu rõ và đồng ý áp dụng Chính sách này.

I. ĐỊNH NGHĨA

1.1. FINVIET nghĩa là Công ty cổ phần Công Nghệ FINVIET;
1.2. Nền Tảng là các nền tảng thương mại điện tử do FINVIET sáng tạo, phát triển và quản lý để cung cấp dịch vụ, sản phẩm cho Bạn. Các Nền Tảng này bao gồm nhưng không giới hạn website https://finviet.com.vn/, Ứng dụng ECO Người Tiêu Dùng, Ứng dụng ECO Điểm Bán, Ứng dụng ECO PG, Ứng dụng ECO Saleman, Ví điện tử ECO, Ứng dụng ECO Delivery,…
1.3. Bạn hoặc Người dùng là các cá nhân, tổ chức sử dụng các Nền Tảng của FINVIET cho nhu cầu của họ, bao gồm nhưng không giới hạn người mua, người bán, nhà cung cấp, đối tác,…
1.4. Dữ liệu cá nhân là thông tin dưới dạng ký hiệu, chữ viết, chữ số, hình ảnh, âm thanh hoặc dạng tương tự trên môi trường điện tử gắn liền với một con người cụ thể hoặc giúp xác định một con người cụ thể.
1.5. Xử lý dữ liệu cá nhân là một hoặc nhiều hoạt động tác động tới dữ liệu cá nhân, như: thu thập, ghi, phân tích, xác nhận, lưu trữ, chỉnh sửa, công khai, kết hợp, truy cập, truy xuất, thu hồi, mã hóa, giải mã, sao chép, chia sẻ, truyền đưa, cung cấp, chuyển giao, xóa, hủy dữ liệu cá nhân hoặc các hành động khác có liên quan.
1.6. Bên Kiểm soát dữ liệu cá nhân là tổ chức, cá nhân quyết định mục đích và phương tiện xử lý dữ liệu cá nhân;
1.7. Bên Kiểm soát và xử lý dữ liệu cá nhân là tổ chức, cá nhân đồng thời quyết định mục đích, phương tiện và trực tiếp xử lý dữ liệu cá nhân.

II. MỤC ĐÍCH XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN:

Trong phạm vi xử lý dữ liệu cá nhân theo Chính sách này, FINVIET là Bên kiểm soát và/hoặc là Bên kiểm soát và xử lý dữ liệu cá nhân.
FINVIET có thể xử lý dữ liệu cá nhân của Bạn cho các mục đích sau:
2.1. Cung cấp cá nhân hóa, duy trì và cải thiện Dịch Vụ của FINVIET. Điều này bao gồm nhưng không giới hạn việc xử lý Dữ liệu cá nhân để:
a) cung cấp dịch vụ;
b) tương tác với Bạn để cung cấp dịch vụ;
c) tạo mới, quản trị và cập nhật tài khoản của Bạn;
d) tiến hành kiểm tra thẩm định;
e) xác minh danh tính của Bạn;
f) đề xuất, có được, cung cấp, tạo điều kiện hoặc duy trì các giải pháp bảo hiểm hoặc tài chính;
g) kích hoạt các tính năng cá nhân hóa Ứng dụng của Bạn;
h) làm cho trải nghiệm của Bạn trở nên liền mạch hơn, như tự động điền thông tin Bạn đã cung cấp khi sử dụng dịch vụ (như tên hoặc số điện thoại của Bạn) khi thực hiện đăng ký hoặc sử dụng một dịch vụ khác hoặc khi Bạn tham gia vào các cuộc khảo sát của FINVIET;
i) thực hiện các hoạt động nội bộ cần thiết bao gồm khắc phục các lỗi phần mềm và sự cố vận hành, tiến hành phân tích dữ liệu, thử nghiệm và nghiên cứu, giám sát và phân tích xu hướng sử dụng và hoạt động;
j) bảo vệ tính bảo mật hoặc tính toàn vẹn của dịch vụ và mọi phương tiện hoặc thiết bị được sử dụng để cung cấp dịch vụ;
k) cho phép liên lạc giữa các người dùng của Nền Tảng (như giữa người mua và người bán, giữa điểm bán và các nhà cung cấp,…);
l) cho phép các đối tác của FINVIET quản lý và phân bổ nguồn lực.
2.2. Đảm bảo an toàn và an ninh cho các Dịch Vụ của FINVIET và cho tất cả Người dùng khác. Điều này bao gồm nhưng không giới hạn:
a) sàng lọc Người dùng trước khi cho phép sử dụng Dịch vụ của FINVIET;
b) xác minh danh tính của Bạn khi Bạn đăng nhập vào Nền Tảng;
c) sử dụng thiết bị, hồ sơ, cách sử dụng và Dữ Liệu Cá Nhân khác để ngăn chặn, phát hiện và chống lại các hoạt động gian lận hoặc không an toàn;
d) giám sát việc tuân thủ các điều khoản và điều kiện, chính sách của FINVIET; và
e) phát hiện, ngăn chặn và truy tố tội phạm.
2.3. Giải quyết các vấn đề hỗ trợ Bạn, bao gồm nhưng không giới hạn việc:
a) điều tra và chỉ ra các vấn đề quan tâm;
b) theo dõi và cải thiện cách phản hồi từ bộ phận hỗ trợ khách hàng của FINVIET;
c) trả lời các câu hỏi, ý kiến và phản hồi;
d) thông báo cho Bạn về các bước thực hiện để giải quyết các vấn đề hỗ trợ khách hàng.
2.4. Thử nghiệm, nghiên cứu, phân tích và phát triển sản phẩm, dịch vụ. Điều này cho phép FINVIET hiểu và phân tích nhu cầu và sở thích của Bạn, bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân của Bạn, cải thiện và tăng cường an toàn và bảo mật cho các Dịch Vụ của FINVIET, phát triển các tính năng, sản phẩm và dịch vụ mới và tạo điều kiện cho các giải pháp tài chính.
2.5. Cho các mục đích pháp lý: Điều tra và giải quyết khiếu nại hoặc tranh chấp hoặc khi được cho phép hoặc yêu cầu theo pháp luật áp dụng. FINVIET cũng có thể sử dụng dữ liệu khi FINVIET được yêu cầu, được tư vấn, đề nghị, đòi hỏi hoặc thỉnh cầu làm như vậy bởi các cố vấn pháp lý của FINVIET hoặc bất kỳ quy định pháp luật, văn bản dưới luật, thuộc về chính phủ hay các cơ quan có thẩm quyền tại địa phương hoặc nước ngoài.
2.6. Tiếp thị cho FINVIET và các nhà tài trợ đối tác FINVIET, và các nhà quảng cáo sản phẩm, dịch vụ, sự kiện hoặc chương trình khuyến mại. FINVIET có thể tiến hành bao gồm nhưng không giới hạn các hành động sau:
a) gửi cho Bạn thông báo, bản tin, cập nhật, thư điện tử, tài liệu quảng cáo, đặc quyền, lời chúc mừng lễ hội; và
b) thông báo, mời và quản lý sự tham gia của Bạn vào các sự kiện hoặc hoạt động của FINVIET;
c) FINVIET có thể liên lạc tiếp thị như vậy với Người dùng qua bưu điện, cuộc gọi điện thoại, dịch vụ tin nhắn ngắn, dịch vụ nhắn tin trực tuyến, thông báo tay và qua email.
Nếu Bạn muốn hủy đăng ký xử lý dữ liệu cho mục đích tiếp thị và khuyến mại, vui lòng nhấp vào liên kết hủy đăng ký trong email hoặc tin nhắn có liên quan. Ngoài ra, bạn cũng có thể cập nhật tùy chọn của mình trong phần cài đặt ứng dụng.
(Sau đây gọi chung là “các Mục đích”)

III. CÁC LOẠI DỮ LIỆU CÁ NHÂN ĐƯỢC XỬ LÝ

Trong phạm vi áp dụng, cho các Mục Đích của Chính sách này, các dữ liệu cá nhân có thể được FINVIET xử lý bao gồm:
3.1. Các dữ liệu cá nhân cơ bản gồm:
a) Họ, chữ đệm và tên khai sinh, tên gọi khác (nếu có);
b) Ngày, tháng, năm sinh; ngày, tháng, năm chết hoặc mất tích;
c) Giới tính;
d) Nơi sinh, nơi đăng ký khai sinh, nơi thường trú, nơi tạm trú, nơi ở hiện tại, quê quán, địa chỉ liên hệ;
e) Quốc tịch;
f) Hình ảnh cá nhân;
g) Số điện thoại, số chứng minh nhân dân, số định danh cá nhân, số hộ chiếu, số giấy phép lái xe, số biển số xe, số mã số thuế cá nhân, số bảo hiểm xã hội, số thẻ bảo hiểm y tế;
h) Tình trạng hôn nhân;
i) Thông tin về mối quan hệ gia đình (cha mẹ, con cái);
j) Thông tin về tài khoản số của cá nhân; dữ liệu cá nhân phản ánh hoạt động, lịch sử hoạt động trên không gian mạng;
k) Các thông tin khác gắn liền với một con người cụ thể hoặc giúp xác định một con người cụ thể không thuộc nhóm các dữ liệu được quy định tại khoản 2 Điều này.
3.2. Dữ liệu cá nhân nhạy cảm, bao gồm:
a) Quan điểm chính trị, quan điểm tôn giáo;
b) Thông tin liên quan đến nguồn gốc chủng tộc, nguồn gốc dân tộc;
c) Thông tin về thuộc tính vật lý, đặc điểm sinh học riêng của cá nhân;
d) Dữ liệu về tội phạm, hành vi phạm tội được thu thập, lưu trữ bởi các cơ quan thực thi pháp luật;
e) Thông tin khách hàng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán, các tổ chức được phép khác, gồm: thông tin định danh khách hàng theo quy định của pháp luật, thông tin về tài khoản, thông tin về tiền gửi, thông tin về tài sản gửi, thông tin về giao dịch, thông tin về tổ chức, cá nhân là bên bảo đảm tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán;
f) Dữ liệu về vị trí của cá nhân được xác định qua dịch vụ định vị;
g) Dữ liệu cá nhân khác được pháp luật quy định là đặc thù và cần có biện pháp bảo mật cần thiết.

IV. CÁCH THỨC XỬ LÝ

FINVIET áp dụng một hoặc nhiều hoạt động tác động tới dữ liệu cá nhân tùy vào các Mục Đích, như: thu thập, ghi, phân tích, xác nhận, lưu trữ, chỉnh sửa, công khai, kết hợp, truy cập, truy xuất, thu hồi, mã hóa, giải mã, sao chép, chia sẻ, truyền đưa, cung cấp, chuyển giao, xóa, hủy dữ liệu cá nhân hoặc các hành động khác có liên quan.
FINVIET có thể thu thập và bắt đầu thực hiện các hoạt động xử lý dữ liệu khác khi:
4.1. Bạn cung cấp nó một cách tự nguyện cho FINVIET, bao gồm nhưng không giới hạn khi bạn:
a) hoàn tất các hồ sơ người dùng hoặc mẫu đăng ký (như tên của bạn, thông tin liên lạc và thông tin nhận dạng khác khi cần thiết);
b) khi bạn gửi bất kỳ biểu mẫu nào, bao gồm mẫu đơn đăng ký hoặc các mẫu đơn khác liên quan đến bất kỳ sản phẩm và dịch vụ nào của FINVIET, bằng hình thức trực tuyến hay dưới hình thức khác.
c) khi bạn ký kết bất kỳ thỏa thuận nào hoặc cung cấp các tài liệu hoặc thông tin khác liên quan đến tương tác giữa bạn với FINVIET;
d) khi bạn tương tác với FINVIET hoặc xác minh danh tính của bạn thông qua các cuộc gọi điện thoại (có thể được ghi âm lại), thư từ, fax, gặp gỡ trực tiếp, các nền tảng ứng dụng truyền thông xã hội và email (như đăng nhập phương tiện truyền thông xã hội, gửi hình ảnh selfie hoặc thông tin thẻ thanh toán được xác minh một cách độc lập);
e) tham gia các cuộc thi hoặc sự kiện do FINVIET tổ chức (như các tranh ảnh, tệp tin âm thanh hoặc video mà bạn có thể gửi, có thể bao gồm hình ảnh của chính bạn);
f) điền thông tin nhân khẩu trong các cuộc khảo sát (như tuổi, giới tính của bạn, và thông tin khác mà bạn có thể tình nguyện như tình trạng hôn nhân, nghề nghiệp và thông tin thu nhập của bạn); và
g) khi bạn gửi dữ liệu cá nhân của bạn cho FINVIET vì bất kỳ lý do gì.
Các trường hợp trên không nhằm mục đích liệt kê đầy đủ các trường hợp và chỉ đưa ra một số trường hợp phổ biến về thời điểm Dữ Liệu Cá Nhân của bạn có thể được thu thập và xử lý.
4.2. Được thu thập thông qua hoạt động bình thường của Nền tảng, Dịch Vụ, những thông tin này bao gồm nhưng không giới hạn:
a) phản hồi, xếp hạng và khen ngợi;
b) thông tin về cách bạn tương tác với Nền tảng hoặc Dịch Vụ của FINVIET (như các tính năng được sử dụng và nội dung được xem);
c) thông tin thiết bị (như thông số phần cứng và số sê-ri, địa chỉ IP, tên tệp và phiên bản và nhận dạng quảng cáo, hoặc bất kỳ thông tin nào có thể cung cấp chỉ dẫn về thay đổi thiết bị hoặc ứng dụng);
d) Dữ Liệu Cá Nhân bạn nhập trong tin nhắn khi bạn sử dụng tính năng giao tiếp trong các Nền tảng của FINVIET; và
e) Dữ Liệu Cá Nhân có thể được ghi lại thông qua tương tác của bạn với FINVIET.
f) Thông tin vị trí thực của bạn. FINVIET sử dụng nhiều loại công nghệ để xác định vị trí, bao gồm địa chỉ IP, GPS, hệ điều hành của máy tính/thiết bị di động, loại trình duyệt, loại thiết bị di động, các đặc điểm của thiết bị di động, mã định danh thiết bị thống nhất (UDID) hoặc mã định danh thiết bị di động (MEID) của thiết bị di động của bạn, địa chỉ tham chiếu của Trang Web (nếu có), các trang mà bạn đã truy cập đến trên Websites hoặc Ứng Dụng và thời gian truy cập và đôi khi là “cookie” (có thể vô hiệu hóa bằng cách sử dụng tùy chọn trình duyệt của bạn) để giúp trang web ghi nhớ lần truy cập cuối cùng của bạn. Nếu bạn đăng nhập, thông tin này được liên kết với tài khoản cá nhân của bạn. Thông tin này cũng được đưa vào các số liệu thống kê ẩn danh để giúp FINVIET hiểu được khách truy cập sử dụng Nền tảng của FINVIET như thế nào.
4.3. Được thu thập bởi các bên thứ ba:
FINVIET, và các bên thứ ba, có thể trong từng thời điểm cung cấp các bản tải về ứng dụng phần mềm cho bạn sử dụng bởi Nền Tảng hoặc thông qua Dịch Vụ. Những ứng dụng này có thể truy cập riêng, và cho phép một bên thứ ba xem, thông tin nhận dạng của bạn, chẳng hạn như tên, ID người dùng của bạn, Địa chỉ IP của thiết bị của bạn hoặc thông tin khác chẳng hạn như game bạn đang chơi trong bất kỳ phiên truy cập cụ thể nào, và bất kỳ cookie nào trước đây bạn có thể đã cài đặt hoặc đã được cài đặt cho bạn bởi một ứng dụng phần mềm hoặc trang web của bên thứ ba. Ngoài ra, các ứng dụng này có thể yêu cầu bạn cung cấp thêm thông tin trực tiếp cho các bên thứ ba. Các sản phẩm hoặc dịch vụ của bên thứ ba được cung cấp thông qua các ứng dụng này không thuộc sở hữu hay quyền kiểm soát của Finviet. Bạn nên đọc các điều khoản và các chính sách khác được công bố bởi các bên thứ ba đó trên trang web của họ hoặc nơi khác.
4.4. Được thu thập từ các nguồn khác, FINVIET đảm bảo rằng dữ liệu đó được chuyển đến cho FINVIET phù hợp các quy định của pháp luật hiện hành. Những nguồn này bao gồm:
a) từ các chương trình giới thiệu;
b) từ các đối tác kinh doanh của FINVIET;
c) nhà cung cấp bảo hiểm và tài chính;
d) nguồn dữ liệu công khai có sẵn;
e) nguồn dữ liệu chính phủ;
f) khi người dùng của FINVIET thêm bạn làm người liên lạc khẩn cấp; và
g) nhà cung cấp dịch vụ tiếp thị hoặc đối tác.
4.5. Bạn cung cấp dữ liệu cá nhân của một người khác cho FINVIET
Trong một số trường hợp, bạn có thể cung cấp Dữ Liệu Cá Nhân của các cá nhân khác cho FINVIET. Nếu bạn cung cấp cho FINVIET Dữ Liệu Cá Nhân của họ, bạn cam đoan và bảo đảm rằng bạn đã có được sự chấp thuận của người đó để Dữ Liệu Cá Nhân của họ được thu thập, sử dụng và tiết lộ như quy định trong Chính Sách này.

V. TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐƯỢC XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Những người hoặc tổ chức được tiếp cận với Dữ Liệu Cá nhân cho các Mục Đích bao gồm:
5.1. Các Công ty con, công ty liên kết, các đơn vị và chi nhánh được kiểm soát chung;
5.2. Các nhà cung cấp, chuyên gia tư vấn, đối tác tiếp thị, công ty nghiên cứu và nhà cung cấp dịch vụ hoặc đối tác khác, bao gồm nhưng không giới hạn:
a) bộ phận xử lý thanh toán và bộ phận hỗ trợ;
b) trung tâm tín dụng và các đại lý báo cáo tín dụng khác;
c) kiểm tra lý lịch và các nhà cung cấp dịch vụ chống rửa tiền;
d) nhà cung cấp lưu trữ đám mây;
e) đối tác tiếp thị và nhà cung cấp nền tảng tiếp thị;
f) nhà cung cấp phân tích dữ liệu;
g) các đối tác nghiên cứu, bao gồm cả những người thực hiện khảo sát hoặc dự án nghiên cứu hợp tác với Finviet hoặc thay mặt Finviet;
h) đối tác bảo hiểm và tài chính;
i) các trung gian bên thứ ba có liên quan đến khoản đầu tư được quản lý của các quỹ, như bên môi giới, bên quản lý tài sản và bên giám sát;
j) nhà cung cấp dịch vụ thực hiện dịch vụ xác minh danh tính;
k) các đối tác tích hợp với Nền tảng của FINVIET hoặc Nền tảng của FINVIET tích hợp với hệ thống của đối tác hoặc các đối tác kinh doanh mà Finviet hợp tác để cung cấp chương trình khuyến mại, các dịch vụ cạnh tranh hoặc dịch vụ đặc biệt khác.
5.3. Các cố vấn pháp lý, các quan chức thực thi pháp luật, cơ quan chính phủ và các bên thứ ba khác. Việc này có thể được thực hiện để hoàn thành mục đích pháp lý (đã đề cập ở trên), hoặc bất kỳ trường hợp nào sau đây:
a) Trong trường hợp khẩn cấp, cần xử lý ngay dữ liệu cá nhân có liên quan để bảo vệ tính mạng, sức khỏe của chủ thể dữ liệu hoặc người khác;
b) Việc công khai dữ liệu cá nhân theo quy định của luật;
c) Để thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng của chủ thể dữ liệu với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định của luật;
d) Khi FINVIET thấy cần thiết vì lợi ích cộng đồng (ví dụ: trong dịch bệnh với mục đích truy dấu tiếp xúc).

VI. COOKIES VÀ QUẢNG CÁO TRÊN CÁC NỀN TẢNG BÊN THỨ BA

FINVIET và các bên thứ ba mà FINVIET hợp tác, có thể sẽ sử dụng cookies, web beacon, web tag, web script, các dữ liệu chia sẻ như HTML5 và Flash (còn có thể được gọi là “flash cookies”), công cụ định danh quảng cáo và các công nghệ tương tự (theo đây được gọi chung là “Cookies”) có liên quan đến việc bạn sử dụng các trang web và ứng dụng. Cookies có thể chứa đựng các công cụ định danh độc nhất và trú tại, ngoài các nơi khác, máy tính hoặc thiết bị di động của bạn, trong email mà FINVIET gửi cho bạn, và trên các trang web của FINVIET. Cookies có thể truyền tải Thông Tin và việc sử dụng Dịch Vụ của bạn, chẳng hạn như loại trình duyệt web của bạn, tìm kiếm yêu thích, địa chỉ IP, dữ liệu có liên quan đến quảng cáo mà được trình chiếu cho bạn hoặc được bạn bấm vào, và ngày giờ sử dụng của bạn. Cookies có thể được lưu trữ trong từng phần cụ thể.
FINVIET có thể cho phép các bên thứ ba sử dụng Cookies trên Nền tảng để thu thập cùng loại dữ liệu cho cùng mục đích mà FINVIET tự làm. Các bên thứ ba có thể liên kết dữ liệu họ thu thập với dữ liệu khác mà họ có về bạn từ các nguồn khác. FINVIET không cần thiết có quyền truy cập hoặc kiểm soát Cookies họ sử dụng.
Ngoài ra, FINVIET có thể chia sẻ dữ liệu không thể nhận dạng cá nhân với các bên thứ ba, chẳng hạn như dữ liệu vị trí, số nhận dạng quảng cáo hoặc hàm mật mã của số nhận dạng tài khoản chung (như địa chỉ email), để tạo điều kiện hiển thị quảng cáo trên các nền tảng bên thứ ba.
Nếu bạn không muốn dữ liệu của mình được thu thập thông qua Cookies trên Websites, bạn có thể tắt cookie bằng cách điều chỉnh cài đặt trình duyệt internet để tắt, chặn hoặc ngừng hoạt động cookie, bằng cách xóa lịch sử duyệt web và xóa bộ nhớ cache khỏi trình duyệt internet của bạn.
Bạn hiểu rằng việc hạn chế bất kỳ phương thức thu thập dữ liệu nào trên đây đều có thể ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn khi sử dụng Nền Tảng và/hoặc Dịch Vụ của FINVIET.

VII. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BẠN ĐỐI VỚI DỮ LIỆU CÁ NHÂN

7.1. Bạn có các quyền sau đây đối với dữ liệu cá nhân:
a) Bạn có quyền được biết về hoạt động xử lý dữ liệu cá nhân của mình, được đồng ý hoặc không đồng ý cho phép xử lý dữ liệu cá nhân của mình, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác;
b) Bạn được quyền truy cập để xem, chỉnh sửa hoặc yêu cầu chỉnh sửa Dữ liệu cá nhân của mình, quyền rút lại sự đồng ý của mình, quyền xóa hoặc yêu cầu xóa dữ liệu cá nhân của mình, quyền yêu cầu hạn chế xử lý Dữ liệu cá nhân của mình, quyền yêu cầu FINVIET cung cấp cho bản thân Dữ liệu cá nhân của mình bằng văn bản gửi đến FINVIET, trừ trường hợp luật có quy định khác;
Việc rút lại sự đồng ý không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của việc xử lý dữ liệu đã được Bạn đồng ý với FINVIET trước khi rút lại sự đồng ý;
Việc hạn chế xử lý dữ liệu sẽ được FINVIET thực hiện trong 72 giờ sau khi có yêu cầu của Bạn, với toàn bộ Dữ liệu cá nhân mà Bạn yêu cầu hạn chế, trừ trường hợp luật có quy định khác;
c) Bạn được quyền phản đối FINVIET, Tổ chức được xử lý dữ liệu cá nhân quy định tại Điều 5 Chính sách này xử lý dữ liệu cá nhân của mình bằng văn bản gửi đến FINVIET nhằm ngăn chặn hoặc hạn chế tiết lộ Dữ liệu cá nhân hoặc sử dụng cho mục đích quảng cáo, tiếp thị, trừ trường hợp luật có quy định khác;
FINVIET sẽ thực hiện yêu cầu của Bạn trong 72 giờ sau khi nhận được yêu cầu, trừ trường hợp luật có quy định khác;
d) Bạn có quyền khiếu nại, tố cáo hoặc khởi kiện theo quy định của pháp luật;
e) Bạn có quyền yêu cầu bồi thường đối với thiệt hại thực tế theo quy định của pháp luật nếu FINVIET có hành vi vi phạm quy định về bảo vệ Dữ liệu cá nhân của mình, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác hoặc luật có quy định khác;
f) Bạn có quyền tự bảo vệ theo quy định của Bộ luật Dân sự, luật khác có liên quan, hoặc yêu cầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền thực hiện các phương thức bảo vệ quyền dân sự theo quy định tại Điều 11 Bộ luật Dân sự;
g) Các quyền khác theo quy định của pháp luật hiện hành.
7.2. Bạn có các nghĩa vụ sau đây đối với dữ liệu cá nhân:
a) Tuân thủ các quy định của pháp luật, quy định, hướng dẫn của FINVIET liên quan đến xử lý Dữ liệu cá nhân của Bạn;
b) Cung cấp đầy đủ, trung thực, chính xác Dữ liệu cá nhân, các thông tin khác theo yêu cầu của FINVIET khi đăng ký và sử dụng dịch vụ của FINVIET và khi có thay đổi về các thông tin này. FINVIET sẽ tiến hành bảo mật Dữ liệu cá nhân của Bạn căn cứ trên thông tin Bạn đã đăng ký, do đó nếu có bất kỳ thông tin sai lệch nào FINVIET sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp thông tin đó làm ảnh hưởng hoặc hạn chế quyền lợi của Bạn. Trường hợp không thông báo, nếu có phát sinh rủi ro, tổn thất thì Bạn chịu trách nhiệm về những sai sót hay hành vi lợi dụng, lừa đảo khi sử dụng dịch vụ do lỗi của mình hoặc do không cung cấp đúng, đầy đủ, chính xác, kịp thời sự thay đổi thông tin; bao gồm cả thiệt hại về tài chính, chi phí phát sinh do thông tin cung cấp sai hoặc không thống nhất;
c) Phối hợp với FINVIET, cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc bên thứ ba trong trường hợp phát sinh các vấn đề ảnh hưởng đến tính bảo mật Dữ liệu cá nhân của Bạn;
d) Tự bảo vệ dữ liệu cá nhân của mình; chủ động áp dụng các biện pháp nhằm bảo vệ Dữ liệu cá nhân của mình trong quá trình sử dụng dịch vụ của FINVIET; thông báo kịp thời cho FINVIET khi phát hiện thấy có sai sót, nhầm lẫn về Dữ liệu cá nhân của mình hoặc nghi ngờ Dữ liệu cá nhân của mình đang bị xâm phạm;
e) Tự chịu trách nhiệm đối với những thông tin, dữ liệu, chấp thuận mà mình tạo lập, cung cấp trên môi trường mạng; tự chịu trách nhiệm trong trường hợp dữ liệu cá nhân bị rò rỉ, xâm phạm do lỗi của mình;
f) Thường xuyên cập nhật các Quy định, Chính sách bảo vệ Dữ liệu cá nhân của FINVIET trong từng thời kỳ được thông báo tới Bạn hoặc đăng tải trên các Nền tảng của FINVIET. Thực hiện các hành động theo hướng dẫn của FINVIET để thể hiện rõ việc chấp thuận hoặc không chấp thuận đối với các mục đích xử lý Dữ liệu cá nhân mà FINVIET thông báo tới Bạn trong từng thời kỳ;
g) Tôn trọng, bảo vệ dữ liệu cá nhân của người khác;
h) Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

VIII. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA FINVIET

8.1. Quyền của FINVIET
a) Xử lý dữ liệu cá nhân của Bạn theo đúng mục đích, phạm vi và các nội dung khác đã thỏa thuận với Bạn và/hoặc được Bạn đồng ý;
b) Quyền sửa đổi, bổ sung Chính sách này theo từng thời kỳ hoặc theo quy định của pháp luật;
c) Có quyền từ chối những yêu cầu không hợp pháp của Bạn hoặc vì lý do hạ tầng, kĩ thuật hay công nghệ không thể đáp ứng;
d) Quyết định áp dụng các biện pháp phù hợp để bảo vệ Dữ liệu cá nhân của Bạn;
e) Được miễn trừ mọi nghĩa vụ và trách nhiệm về các rủi ro có thể xảy ra trong quá trình Xử lý dữ liệu cá nhân, bao gồm nhưng không giới hạn thất thoát dữ liệu do lỗi hệ thống, do các nguyên nhân khách quan nằm ngoài tầm kiểm soát của FINVIET;
f) Các quyền khác được quy định tại Chính sách này và theo quy định của pháp luật.
8.2. Nghĩa vụ của FINVIET
a) Tuân thủ các quy định của pháp luật trong quá trình xử lý dữ liệu cá nhân của Bạn;
b) Áp dụng các biện pháp bảo mật thông tin phù hợp để tránh việc truy cập, thay đổi, sử dụng, tiết lộ trái phép dữ liệu cá nhân của Bạn;
c) Thực hiện đúng theo các yêu cầu hợp pháp của Bạn liên quan đến Dữ liệu cá nhân của Bạn;
d) Bảo đảm có cơ chế cho phép Bạn thực hiện các quyền liên quan đến Dữ liệu cá nhân của mình;
e) Phối hợp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền và các tổ chức, cá nhân có liên quan khác để giảm thiểu tối đa thiệt hại khi phát hiện hành vi vi phạm pháp luật đối với Dữ liệu cá nhân của Bạn;
f) Các nghĩa vụ khác được quy định tại Chính sách này và theo quy định của pháp luật.

IX. HẬU QUẢ, THIỆT HẠI KHÔNG MONG MUỐN CÓ KHẢ NĂNG XẢY RA

FINVIET luôn coi trọng, nỗ lực và cố gắng để bảo mật dữ liệu cá nhân của Bạn và sẽ áp dụng các biện pháp quản lý, biện pháp kỹ thuật phù hợp để bảo vệ an toàn dữ liệu của Bạn, đáp ứng các yêu cầu của pháp luật hiện hành. Bạn cần nhận biết rằng không gian mạng (Internet) không phải là một môi trường an toàn và không thể đảm bảo tuyệt đối rằng Dữ liệu của Bạn được chia sẻ bằng Internet sẽ luôn được bảo mật. Dữ liệu cá nhân của Bạn được truyền tải khi Bạn sử dụng Internet do Bạn chịu trách nhiệm và Bạn chỉ nên sử dụng các hệ thống an toàn để truy cập trang điện tử, ứng dụng hoặc thiết bị.
9.1. Một số hậu quả, thiệt hại không mong muốn có thể xảy ra bao gồm nhưng không giới hạn:
a) Lỗi phần cứng, phần mềm trong quá trình xử lý dữ liệu làm mất dữ liệu của Bạn;
b) Lỗ hổng bảo mật nằm ngoài khả năng kiểm soát của FINVIET, hệ thống bị hacker tấn công gây mất và/hoặc lộ dữ liệu;
c) Bạn tự làm lộ dữ liệu cá nhân do: bất cẩn hoặc bị lừa đảo; truy cập các website/tải các ứng dụng có chứa phần mềm độc hại…
9.2. Bạn có trách nhiệm bảo mật thông tin xác thực truy cập của mình cho từng trang điện tử, ứng dụng và bảo vệ thiết bị, tài khoản giao dịch, các yếu tố bảo mật và thông báo ngay cho FINVIET nếu phát hiện có hành vi lạm dụng, sử dụng trái phép.
9.3. Trong trường hợp máy chủ lưu trữ dữ liệu bị hacker tấn công dẫn đến mất mát Dữ liệu cá nhân của Bạn, FINVIET sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho Bạn được biết.

X. THỜI GIAN BẮT ĐẦU, THỜI GIAN KẾT THÚC XỬ LÝ DỮ LIỆU

10.1. Thời gian bắt đầu xử lý dữ liệu: Kể từ thời điểm Bạn chấp thuận với Chính sách này.
10.2. Thời gian kết thúc xử lý dữ liệu: Cho tới thời điểm FINVIET hủy hoặc xóa dữ liệu cá nhân khi (i) dữ liệu cá nhân đó không còn phục vụ mục đích thu thập, xử lý dữ liệu cá nhân đó nữa; (ii) không còn cần thiết cho bất kỳ mục đích hợp pháp hay mục đích kinh doanh nào; (iii) không còn các lợi ích hợp pháp nào khác để tiếp tục lưu giữ các Dữ liệu cá nhân này; và (iv) Bạn hoặc người được Bạn ủy quyền yêu cầu hủy, xóa dữ liệu (rút lại sự đồng ý).

XI. BẢO VỆ DỮ LIỆU

FINVIET thực hiện các biện pháp bảo mật khác nhau và luôn nỗ lực để đảm bảo sự an toàn của Dữ liệu cá nhân các hệ thống của FINVIET. Dữ liệu cá nhân được lưu trữ đằng sau các mạng bảo mật và chỉ có thể được truy cập bởi một số nhân viên có quyền truy cập đặc biệt đến các hệ thống của FINVIET. Tuy nhiên, chắc chắn không thể có sự đảm bảo an ninh tuyệt đối.

XII. CHUYỂN DỮ LIỆU CÁ NHÂN RA NƯỚC NGOÀI

Dữ liệu cá nhân của bạn có thể được chuyển ra nước ngoài để lưu trữ hoặc xử lý bên ngoài quốc gia của bạn cho một hoặc nhiều Mục đích. FINVIET sẽ chỉ chuyển dữ liệu cá nhân của bạn ra nước ngoài khi phù hợp với các quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân. FINVIET cũng sẽ đảm bảo rằng bên nhận ở nước ngoài có nghĩa vụ bảo vệ dữ liệu của bạn theo tiêu chuẩn bảo vệ tương đương với sự bảo vệ theo luật áp dụng hiện hành.

XIII. THÔNG TIN LIÊN HỆ

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc hoặc khiếu nại nào về Chính sách này hoặc muốn thực hiện quyền của bạn được nêu ra trong Chính sách này, vui lòng liên hệ với FINVIET qua email cskh@finviet.com.vn hoặc hotline CSKH 1900 9005.

XIV. ĐIỀU KHOẢN CHUNG

14.1. Chính sách này có hiệu lực từ ngày 01/07/2023. Bạn hiểu và đồng ý rằng, Chính sách này có thể được sửa đổi theo từng thời kỳ và được thông báo tới Bạn thông qua các Nền Tảng của FINVIET trước khi áp dụng. Những thay đổi và thời điểm có hiệu lực sẽ được cập nhật và công bố tại các Nền tảng của FINVIET. Việc Bạn tiếp tục sử dụng dịch vụ sau thời hạn thông báo về các nội dung sửa đổi, bổ sung trong từng thời kỳ đồng nghĩa với việc Bạn đã chấp nhận các nội dung sửa đổi, bổ sung đó.
14.2. Bạn đã biết rõ và đồng ý bản Chính sách này cũng là Thông báo xử lý dữ liệu cá nhân quy định tại Điều 13 Nghị định 13/NĐ-CP/2023 và được sửa đổi, bổ sung trong từng thời kỳ trước khi FINVIET tiến hành Xử lý dữ liệu cá nhân. Theo đó, FINVIET không cần thực hiện thêm bất kỳ biện pháp nào khác nhằm mục đích thông báo việc Xử lý dữ liệu cá nhân cho Bạn.
14.3. Bạn cam kết thực hiện nghiêm túc các quy định tại Chính sách này. Các vấn đề chưa được quy định, các Bên thống nhất thực hiện theo quy định của pháp luật, hướng dẫn của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và/hoặc các sửa đổi, bổ sung Chính sách này được FINVIET thông báo cho Bạn trong từng thời kỳ.
14.4. Nhằm đáp ứng quyền lợi và nghĩa vụ hợp pháp của Bạn, quyền hạn và trách nhiệm của FINVIET, việc thực hiện quyền và nghĩa vụ tại Chính sách này được FINVIET thực hiện khi có đủ cơ sở xác thực Bạn/người được Bạn ủy quyền, tính hợp lệ, hợp pháp của các chứng từ liên quan và đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu và các quy định khác có liên quan.
14.5. Chính sách này được giao kết trên cơ sở thiện chí giữa FINVIET và Bạn. Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh tranh chấp, các Bên sẽ chủ động giải quyết thông qua thương lượng, hòa giải. Trường hợp hòa giải không thành, tranh chấp sẽ được đưa ra Tòa án nhân dân có thẩm quyền để giải quyết theo quy định của pháp luật.
14.6. Bạn đã đọc kỹ, hiểu rõ các quyền và nghĩa vụ và đồng ý với toàn bộ nội dung của bản Chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân này.