ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

1. Giới thiệu

Chào mừng bạn đã đến với finviet.com.vn!

Công ty Cổ Phần Finviet có địa chỉ trụ sở tại Lầu 9, Cao ốc Hoàng Việt, Số 34, Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh (Sau đây gọi là “Chúng tôi”) là công ty sở hữu và vận hành trang web này.

Khi bạn truy cập và sử dụng trang web này (Sau đây gọi là “Website”) có nghĩa là bạn đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện sau đây.

Chúng tôi có quyền thay đổi, chỉnh sửa, thêm hoặc lược bỏ bất kỳ phần nào của các điều khoản và điều kiện này vào bất cứ thời điểm nào mà không cần thông báo trước. Việc tiếp tục sử dụng Website sau khi các thay đổi đã được đăng trên Website đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận với những thay đổi đó.

Vì vậy, vui lòng kiểm tra thường xuyên các điều khoản và điều kiện này để cập nhật những thông tin mới nhất.

2. Hướng dẫn sử dụng Website

  • Tuổi tác: Khi truy cập vào Website, bạn phải đảm bảo rằng bạn đã đủ 18 tuổi hoặc truy cập dưới sự giám sát của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp. Bạn cũng phải đảm bảo rằng bạn có đủ năng lực hành vi dân sự để thực hiện các giao dịch mua bán hàng hóa theo quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam.
  • Tài khoản: Chúng tôi có thể sẽ cấp một tài khoản (Account) để bạn có thể mua sắm các Sản phẩm/ Dịch vụ trên từng ứng dụng (app) được đề cập tại Website trong khuôn khổ Điều khoản và Điều kiện sử dụng đã đề ra. Bạn sẽ phải đăng ký tài khoản với thông tin xác thực về bản thân và phải cập nhật nếu có bất kỳ thay đổi nào. Bạn có trách nhiệm với mật khẩu, tài khoản và hoạt động của mình trên các ứng dụng. Hơn nữa, Bạn phải thông báo cho Chúng tôi biết khi tài khoản bị truy cập trái phép. Chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào, dù trực tiếp hay gián tiếp, đối với những thiệt hại hoặc mất mát gây ra do bạn không tuân thủ quy định.
  • Email quảng cáo: Trong suốt quá trình đăng ký, bạn đồng ý nhận email quảng cáo từ Chúng tôi. Nếu không muốn tiếp tục nhận mail, bạn có thể từ chối bằng cách nhấp vào đường link ở dưới cùng trong mọi email quảng cáo.
  • Hạn chế sử dụng: Bạn không được phép sử dụng bất kỳ phần nào của Website này với mục đích thương mại hoặc đại diện cho bất kỳ đối tác thứ ba nào mà không có sự cho phép bằng văn bản từ Chúng tôi. Vi phạm điều này có thể dẫn đến hủy tài khoản của bạn mà không cần báo trước.

3. Thông tin và Nội dung:

Các thông tin và nội dung trên Website chỉ mang tính chất thông tin chung và không được coi là lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin từ Website này. Bạn chịu trách nhiệm duy nhất khi sử dụng thông tin và nội dung trên Website.

4. Liên kết đến bên thứ ba:

Website có thể chứa liên kết đến các trang web của bên thứ ba chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin bổ sung. Chúng tôi không kiểm soát hoặc chịu trách nhiệm cho bất kỳ nội dung hoặc hoạt động nào trên các trang web bên thứ ba đó. Việc sử dụng các liên kết đến trang web bên thứ ba là tùy ý và có nguy cơ riêng của bạn.

5. Ý kiến của bạn

Tất cả nội dung trên Website và ý kiến phê bình của bạn (nếu có) đều là tài sản của Chúng tôi. Nếu Chúng tôi phát hiện bất kỳ thông tin giả mạo nào, Chúng tôi sẽ ngay lập tức áp dụng các biện pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam.

6. Quyền sở hữu trí tuệ

Mọi quyền sở hữu trí tuệ (đã đăng ký hoặc chưa đăng ký), nội dung thông tin và tất cả các thiết kế, văn bản, đồ họa, phần mềm, hình ảnh, video, âm nhạc, âm thanh, biên dịch phần mềm, mã nguồn và phần mềm cơ bản đều là tài sản của Chúng tôi. Toàn bộ nội dung của Website được bảo vệ bởi luật sở hữu trí tuệ của Việt Nam và các công ước quốc tế. Mọi quyền được bảo lưu.

7. Bảo mật

Chúng tôi coi trọng việc bảo mật thông tin và sẽ áp dụng các biện pháp tốt nhất bảo vệ thông tin cá nhân của bạn theo Chính Sách Bảo Mật của Chúng tôi. Tuy nhiên, không có hình thức truyền thông trực tuyến nào là hoàn toàn an toàn, do đó, Chúng tôi không đảm bảo tính bảo mật tuyệt đối của thông tin cá nhân bạn gửi đi.

Bạn không được sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu. Website cũng nghiêm cấm việc phát tán, truyền bá hay cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu của hệ thống. Cá nhân hay tổ chức vi phạm sẽ bị tước bỏ mọi quyền lợi cũng như sẽ bị truy tố trước pháp luật nếu cần thiết.

8. Giới hạn trách nhiệm:

Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên hoặc bất kỳ thiệt hại nào khác phát sinh từ việc sử dụng hoặc không thể sử dụng Website này.

9. Luật pháp và thẩm quyền tại Lãnh thổ Việt Nam

Tất cả các Điều Khoản và Điều Kiện này sẽ bị chi phối và được hiểu theo luật pháp của Việt Nam. Nếu có tranh chấp phát sinh bởi các Điều Khoản Sử Dụng này, bạn có quyền gửi khiếu nại/khiếu kiện lên Tòa án có thẩm quyền tại Việt Nam để giải quyết.

Vui lòng xem xét rất kỹ các điều khoản sử dụng trên trang web finviet.com.vn trước khi tiếp tục sử dụng nó.