VENDOR ACQUISITION MANAGER – FMCG

VENDOR ACQUISITION MANAGER – FMCG

 • Nơi làm việc: Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hà Nội
 • Mức lương: Lương thỏa thuận
 • Bằng cấp: Đại học
 • Kinh nghiệm: 2 năm

Job Description

 

 • Maintain and Strong develop Client (Brands) for Finviet’s Platform / Duy trì và Phát triển mạnh mẽ khách hàng sử dụng Hệ sinh thái công nghệ của Finviet

 • Build detail plan to hunt clients (Brands) follow the company goal/ Lập kế hoạch chi tiết việc việc kết nối và hợp tác với Khách hàng theo mục tiêu công ty

 • Lead the project and combine with executive team to deliver the sales plan of brand/ Dẫn dắt và cân đối các dự án với đội ngũ thực thi để đảm bảo hoàn thành mục tiêu dự án

 • Deeply understand distribution system to make sure the plan meet real market/ Hiểu biết sâu rộng về chuỗi cung ứng kênh Truyền thống (GT) để đảm bảo kế hoạch sát với thực tế.

 • Closely co-work with others to make sure understand functionally / Kết hợp chặt chẽ với các phòng ban để đảm bảo tiến độ dự án và hoàn thành mục tiêu chung

 • Monitoring and join the field sales to sure the execute meet the plan/ Giám sát và theo dõi và thúc đẩy tiến độ thực thi đúng theo kế hoạch

 • Lead the meeting with partner and customer / Dẫn dắt các cuộc họp với Khách hàng và đối tác.

 • Others / Những công việc liên quan chỉ định bởi Head of sales

Requirements

 • Background from Fintech or FMCG company (Prioritized)
 • Key Experience: Hunt Brand/ Project Planning/ Commercial Executive
 • Strong planning, presentation and communication are must
 • Strategy thinking and follow up to end
 • English communication
 • Young, dynamic, enthusiasm, good attitude  

What we offer:

 • Negotiable salary
 • Support lunch allowance and parking free
 • 13th month salary, gifts (New Year, birthday, 8/3, 20/10..)
 • Full insurance after 2 months of probation
 • Training in work and fast-track your career path
 • Team building, company trip
 • Working in a friendly and professional environment