TRƯỞNG NHÓM KINH DOANH QUA ĐIỆN THOẠI – TELESALES

( Trên Toàn Quốc )

  • Mô tả công việc

-    Tuyển dụng, quản lý, tư vấn, đào tạo và giám sát đội ngũ Nhân viên, Cộng tác viên thuộc phạm vi quản lý trong việc bán các sản phẩm Công Ty cá nhân gồm: các sản phẩm cho vay.

-    Kiểm tra, giám sát, thực hiện việc nghe cuộc gọi. Thực hiện các khóa đào tạo nội bộ để nâng cao kỹ năng telesale cho nhân viên.

NHÂN VIÊN KINH DOANH QUA ĐIỆN THOẠI - TELESALES

( Trên Toàn Quốc )

  • Mô tả công việc

-    Thực hiện gọi điện cho khách hàng mới và khách hàng hiện tại của cá nhân được giao và đang quản lý.

-    Tư vấn đầy đủ các tính năng sản phẩm, các khoản phí, lãi phải trả.

-    Gọi điện giới thiệu và chào bán các sản phẩm được phân định trong từng thời kỳ.

CHUYÊN VIÊN MARKETTING

(Tại các quận/huyện TP.HCM)

***Mô tả công việc: Xây dựng kế hoạch truyền thông marketing và tổ chức các sự kiện của công ty Tham mưu cho cấp trên về định hướng marketing dài - trung - ngắn hạn Thiết lập ngân sách và quản lý ngân sách marketing... 

NHÂN VIÊN THIẾT KẾ UI/UX

(Tại các quận/huyện TP.HCM)

***Mô tả công việc:

  • Nghiên cứu cập nhật xu hướng thiết kế mới, xác định nhóm đối tượng mục tiêu
  • Phối hợp cùng các thành viên khác để lên phương án thiết kế UX xuyên suốt dự án sản phẩm/dịch vụ...