Danh sách tuyển dụng

Senior Java Backend Developer

(Hồ Chí Minh)

Mô tả công việc:
•    Tham gia vào quá trình phân tích, thiết kế và phát triển hệ thống microservice sử dụng ngôn ngữ java trên nền tảng Spring Boot và Netflix Stack.
•    Làm thiết kế chi tiết và viết các tài liệu kỹ thuật khi được yêu cầu.
Chi tiết

Senior Network & System Engineer

(Hồ Chí Minh)

Mô tả công việc:
•    Quản lý, vận hành hệ thống Server và Network
•    Quản lý, vận hành hệ thống Contact Center và hệ thống CRM
Chi tiết

Product Designer (UX/UI)

(Hồ Chí Minh)

Mô tả công việc:
Get to know the position:
•    Collaborate daily with a diverse set of specialists, including researchers, product managers, business stakeholders, writers and engineers to build great user experience which delivers business results.
Chi tiết

Senior Nodejs Backend Developer

(Hồ Chí Minh)

Mô tả công việc:
•    Design, develop, improve, and maintain core and new software components and frameworks
•    Contribute to technical designs, discussions, system architecture and implementation
Chi tiết

Mobile Apps Developer (React or JavaScript)

(Hồ Chí Minh)

Mô tả công việc:
•    Work on rapidly creating new Web and Mobile products for a diverse range of Clients and industries
•    Work and pair with other developers to build applications with ReactJS and ReactNative
Chi tiết

Nhân Viên QA Thị Trường

(Hồ Chí Minh_Hà Nội)

Mô tả công việc:
•    Xây dựng kế hoạch đánh giá chất lượng Điểm giao dịch trên địa bàn quản lý
•    Triển khai kế hoạch đánh giá chất lượng Điểm giao dịch
Chi tiết

Nhân Viên Sales Thị Trường

(Quận Tân Bình & Phú Nhuận)

Mô tả công việc:
•    Phát triển điểm bán: mở và chăm sóc Điểm bán hàng tại địa bàn được giao (khu vực Phú Nhuận và Tân Bình).
•    Giới thiệu sản phẩm với Điểm bán, trưng bày sản phẩm tại Điểm bán.
Chi tiết

Chuyên viên phát triển kinh doanh kết nối

(Hồ Chí Minh)

Mô tả công việc:
•    Triển khai kết nối dịch vụ với các đối tác được lựa chọn
•    Tư vấn, xây dựng mô hình sản phẩm/ dịch vụ phù  hợp cho từng đối tác
Chi tiết

Frontend Developer (AngularJS, JavaScript)

(Hồ Chí Minh)

Mô tả công việc:
•    Implement MIS /Portal designs using HTML5, CSS3, Bootstrap, AngularJS, Ajax and RestFull API, Websocket ...
•    Work with NoSQL and Oracle databases
Chi tiết