NHÂN VIÊN VẬN HÀNH

(Hồ Chí Minh)

  • Mô tả công việc

- Tiếp nhận và quản lý  outlets trong khu vực được giao, phối hợp châm gạo cho outlets.

- Lập kế hoạch round tuyến đi trong ngày/ tuần/ tháng. Round tuyến/ngày đảm bảo từ 15 – 20 outlets (theo kế hoạch lập và được phê duyệt.

NHÂN VIÊN HELPDESK

(Hồ Chí Minh)

  • Mô tả công việc

Xử lý sự cố, chẩn đoán, giải quyết các vấn đề liên quan đến người dùng (End-user).

- Hỗ trợ người dùng bằng phương thức Remote, telephone, email, chat hoặc đến trực tiếp.

CHUYÊN VIÊN TUYỂN DỤNG

(Hồ Chí Minh)

  • Mô tả công việc

Thực hiện công tác tuyển dụng theo kế hoạch đã thống nhất từng tháng và khi có phát sinh

- Cập nhật danh sách các nguồn cung ứng nhân sự, khai thác và sử dụng các nguồn tuyển dụng hiệu quả

NHÂN VIÊN CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

(Hồ Chí Minh)

  • Mô tả công việc

- Inbound: Tiếp nhận cuộc gọi, giải đáp các thắc mắc, khiếu nại của khách hàng (cửa hàng, điểm bán hàng của FINVIET)

- Outbound: Gọi ra chăm sóc điểm bán, cửa hàng cũ/mới

NHÂN VIÊN KINH DOANH THỊ TRƯỜNG

(Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng)

  • Mô tả công việc

- Triển khai khảo sát thị trường, mở Điểm bán hàng tại địa bàn được giao.

- Giới thiệu dịch vụ với Điểm bán, yêu cầu Điểm bán down app ECO về điện thoại, đặt kệ trưng bày gạo và gạo mẫu công ty cung cấp.

- Treo bảng tạm

GIÁM ĐỐC KINH DOANH (Sales Director)

( Trên Toàn Quốc )

  • Mô tả công việc

- Hoạch định và triển khai chiến lược kinh doanh giữa Công Ty và các đối tác.

- Hoàn thành mục tiêu KPI đề ra trong từng khu vực.

- Tham gia thiết lập kế hoạch cụ thể và dự tính thực hiện chiến lược kinh doanh của Công Ty.

QUẢN LÍ KHU VỰC ( Area Sales Manager )

( Trên Toàn Quốc )

  • Mô tả công việc

- Quản lý và giám sát toàn bộ hoạt động của Nhân viên kinh doanh.

- Thúc đẩy và huấn luyện đội ngũ nhân viên.

- Tiếp nhận và giải quyết sự việc liên quan đến chính sách kinh doanh của Công ty.

GIÁM SÁT KINH DOANH ( Sales Supervisor)

( Trên Toàn Quốc )

  • Mô tả công việc

-      Tuyển dụng, quản lý, giám sát hoạt động của đội nhóm.

-      Hổ trợ kiểm tra các hoạt động nghiệp vụ của nhân viên.

-      Phân tích, theo dõi, đôn đốc chỉ tiêu tháng/quý.

NHÂN VIÊN KINH DOANH CAO CẤP

( Trên Toàn Quốc )

  • Mô tả công việc

-     Chủ động tiếp cận Khách hàng.

-     Giới thiệu các dịch vụ của Công Ty tới Khách hàng.

-     Thu thập thông tin Khách hàng.

GIÁM SÁT KINH DOANH QUA ĐIỆN THOẠI – TELESALES

( Trên Toàn Quốc )

  • Mô tả công việc

-   Hoạch định chiến lược kinh doanh ngắn hạn, trung hạn và dài hạn.

-   Quản lý và điều hành, giám sát công việc của nhân viên thuộc phòng kinh doanh bán hàng qua điện thoại.

-   Xây dựng và phát triển mối quan hệ tốt với các đối tác trong và ngoài tập đoàn.