Thanh toán di động ở Việt Nam

 

Thanh toán di động ở Việt Nam

 

Được thúc đẩy bởi sự gia tăng của mạng Internet và sự thâm nhập của điện thoại thông minh smartphone, thương mại điện tử và thương mại di động đang phát triển mạnh ở Việt Nam.

 

 

Theo International Finance Corporation (IFC), một thành viên của Ngân hàng Thế giới, thương mại di động dẫn đầu mạng xã hội và ứng dụng nhắn tin.

Trong một báo cáo khảo sát của Thụy Sĩ có tiêu đề “Sự phát triển của thương mại điện tử, thương mại di động và lĩnh vực thanh toán ở Việt Nam”, IFC đã thấy rằng nền công nghiệp thương mại điện tử – di động đang phát triển nhanh hơn sự phát triển cơ sở hạ tầng cần thiết để phục vụ nó nên không đáp ứng được yêu cầu phần mềm, kỹ thuật tài chính và giải pháp thanh toán cho đối tác (merchant) cũng như người dùng cuối (end-user). Có thể thấy rằng mô hình kinh doanh mới giữa thương mại điện tử và tài chính có một vai trò lớn trong việc mở rộng truy cập đến sản phẩm, dịch vụ tài chính và thanh toán cho cả doanh nghiệp và khách hàng.