< Khuyến mãi

09/09/2019 16:19

Cùng ECO Bán Bia - Say Thưởng

Tham Gia Trưng Bày - Nhận Ngay Thương Lớn

Cùng ECO bán bia say thưởng


Tặng ngay 1 thùng Budweiser khi tham gia trưng bày.
Áp dụng cho cửa hàng thực hiện đủ các yêu cầu sau:
- Đặt mua 5 thùng bia Budweiser & Beck's Ice (tối thiểu 3 thùng Budweiser) 
- Có trưng bày Dummy
- Duy trì tối thiểu 3 thùng Budweiser tại cửa hàng
Miễn phí giao hàng với đơn hàng 3 thùng trở lên.
Chương trình áp dụng từ ngày 01/09/2018 đến ngày có thông báo mới.
Hotline hỗ trợ: 1900 9005