Finviet được chính thức cấp giấy phép hoạt động

 

Finviet được chính thức cấp giấy phép hoạt động

 

Ngày 23/8/2019, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã ban hành Giấy phép số 87/GP-NHNN quyết định cấp phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán cho Công ty cổ phần Công nghệ FINVIET (Công ty FINVIET).

 

 

Theo giấy phép này, các dịch vụ trung gian thanh toán mà công ty FINVIET được cấp phép gồm có: dịch vụ cổng thanh toán điện tử; dịch vụ hỗ trợ thu hộ, chi hộ; dịch vụ ví điện tử.

 

Nội dung giấy phép quy định rõ: Công ty FINVIET chỉ được cung ứng các dịch vụ trung gian thanh toán quy định tại giấy phép này. Khi triển khai cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán được cấp phép, Công ty FINVIET phải thực hiện theo đúng phạm vi, đối tượng, bản chất dịch vụ được cấp phép theo quy định của pháp luật.

 

Theo NHNN, Công ty FINVIET phải kết nối với một tổ chức cung ứng dịch vụ chuyển mạch tài chính và dịch vụ bù trừ điện tử (được NHNN cấp phép) khi cung ứng dịch vụ hỗ trợ dịch vụ trung gian thanh toán cho các khách hàng có tài khoản tại nhiều ngân hàng.

 

Khi có nhu cầu và đáp ứng đủ các điều kiện, tiêu chuẩn của bộ tiêu chuẩn kỹ thuật do tổ chức đã được NHNN Việt Nam cấp giấy phép cung ứng dịch vụ chuyển mạch tài chính và dịch vụ bù trừ điện tử ban hành, Công ty FINVIET được thực hiện kết nối với tổ chức này theo quy định của pháp luật.

 

Cùng với đó, Công ty FINVIET có trách nhiệm bổ sung bản sao văn bản (tài liệu) hợp tác kết nối giữa Công ty FINVIET với tổ chức này gửi NHNN để quản lý, theo dõi, giám sát.

 

Trong quá trình cung ứng các dịch vụ trung gian thanh toán được cấp phép, Công ty FINVIET phải tuân thủ các quy định tại một số Nghị định, Thông tư của NHNN quy định về an toàn, bảo mật cho việc cung cấp dịch vụ ngân hàng trên Internet và các văn bản sửa đổi, bổ sung; các quy định khác của pháp luật có liên quan. Giấy phép này có thời hạn 10 năm và có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

 

(Trích nguồn: vietnamfinance)