Trở thành cửa hàng trên ECO chỉ trong vài bước

1
Tải ứng dụng ECO (FINVIET)
2
Điền đầy đủ thông tin cửa hàng và chủ cửa hàng
3
Điền mã xác thực được gửi về số điện thoại đăng ký
4
Chọn kênh Tổng đài trong mục "Liên hệ - Hỗ trợ" để được tư vấn thủ tục trở thành cửa hàng
Cách thức mua hàng
chính hãng trên ECO
 
Hướng dẫn giới thiệu vay
tiền mặt qua ECO
 
Thanh toán hóa đơn
điện nước qua ECO
 

Bạn đã sẵn sàng
kinh doanh trên ECO?

19009005Liên hệ