CÙNG ECO BÁN BIA – SAY THƯỞNG

Cùng ECO Bán Bia – Say Thưởng

Tham Gia Trưng Bày – Nhận Ngay Thương Lớn

Tặng ngay 1 thùng Budweiser khi tham gia trưng bày.
Áp dụng cho cửa hàng thực hiện đủ các yêu cầu sau:
– Đặt mua 5 thùng bia Budweiser & Beck’s Ice (tối thiểu 3 thùng Budweiser) 
– Có trưng bày Dummy
– Duy trì tối thiểu 3 thùng Budweiser tại cửa hàng
Miễn phí giao hàng với đơn hàng 3 thùng trở lên.
Chương trình áp dụng từ ngày 01/09/2019 đến ngày 01/11/2019.
Hotline hỗ trợ: 1900 9005