Biểu phí, điều kiện và hồ sơ Cộng tác viên Giới Thiệu Vay

Biểu phí, điều kiện và hồ sơ Cộng tác viên Giới Thiệu Vay

1. Điều kiện trở thành Cộng tác viên:

Cộng tác viên Giới thiệu vay là công dân đủ 18 tuổi trở lên và có nhu cầu kiêm thêm thu nhập. Để trở thành Cộng tác viên cần thực hiện đầy đủ các bước sau đây:

 • Tải app ECO
 • Trên ứng dụng ECO, nhập hồ sơ đăng ký vay hợp lệ trong mục Giới thiệu vay
 • Trường hợp giới thiệu Cộng tác viên Giới thiệu vay: Cộng tác viên được giới thiệu cần nhập số điện thoại của người giới thiệu trong mục mã tham chiếu để làm cơ sở đối chiếu tính hoa hồng cho người giới thiệu

2. Biểu phí hoa hồng cho Cộng tác viên:

 • 700.000 đồng trên một hồ sơ vay được giải nhân thành công
 • 100.000 đồng khi giới thiệu Cộng tác viên giới thiệu vay và Cộng tác viên đó nhập hồ sơ đăng ký vay hợp lệ trên ứng dụng ECO

Ví dụ: Khách hàng A giới thiệu B làm cộng tác viên Giới thiệu vay, sau đó B giới thiệu cho C vay. Khách hàng A sẽ được nhận hoa hồng 100.000 đồng và khách hàng B sẽ được nhận hoa hồng là 700.000 đồng sau khi hoàn thành các bước sau:

   1. Khách hàng B tải app ECO
   2. Khách hàng B nhập thông tin của người C trong Dịch vụ Giới thiệu vay và nhập số điện thoại của A vào mục người giới thiệu (mã tham chiếu)
   3. Khách hàng C được giải ngân vay thành công

3. Hồ sơ: 

Cộng tác viên Giới thiệu vay cần cung cấp CMND / Thẻ Căn cước công dân (bắt buộc).